Kwaliteitszorg

CVO 13 Zuid-Limburg wil kwaliteit bieden en dat blijven doen. In dat opzicht streven we ernaar onze cursisten tweejaarlijks te bevragen omtrent diverse aspecten van onze dienstverlening. Uw mening telt, want zo leren we onze sterktes maar ook onze werkpunten kennen. We werken hiervoor samen met Prose, een systeem voor kwaliteitszorg gericht op kwaliteitsbepaling, diagnostiek en meting, prioritering, beheer en opvolging van verbeterplannen en indicatoren in een systematisch raamwerk. De resultaten van de enquêtes worden besproken en verwerkt in de stuurgroep kwaliteitszorg en opgenomen in de evaluatie en bijsturing van ons centrumbeleid. Een enquête bestemd voor onze cursisten NT2 wordt afgenomen tijdens het schooljaar 2017-2018. 
 
Hebt u vragen en/of opmerkingen, stuurt u dan gerust een mail voor meer informatie naar kwaliteitszorg@cvo13.be.