Frequently Asked Questions

Kies een categorie: Inschrijving - Toelatingsvoorwaarden - De school -  De opleidingen - De lessen  - De evaluatie - Algemene vragen

 

INSCHRIJVING

 

WANNEER KAN IK INSCHRIJVEN?

Je kan je inschrijven tot 1/3de van de periode van de module verstreken is. Omwille van organisatorische redenen vragen we om zo snel mogelijk in te schrijven. 

 

WANNEER IS MIJN INSCHRIJVING DEFINITIEF?

De inschrijving is volledig in orde wanneer:

 • Alle persoonsgegevens bekend zijn op het secretariaat
 • kopie van wettig verblijf afgegeven (identiteitskaart of paspoort en eventueel visum)  
 • de betaling in orde is op het secretariaat
 • bij inschrijven in een hoger niveau heb ik een attest meegebracht of toelatingsproef afgelegd.

 

WAT BRENG IK MEE BIJ INSCHRIJVING?

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Bankkaart of opleidingscheques
 • Cursisten die reeds met succes een aantal eenheden in een andere instelling volgden, worden verzocht bij de inschrijving de deel-attesten, behaald in de vorige instelling, mee te brengen
 • De nodige attesten voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijvingsgeld (VDAB, OCMW, Mutualiteit, …)

HOEVEEL INSCHRIJVINGSGELD MOET IK BETALEN? 

De Vlaamse regering heeft beslist dat met ingang van 1 januari 2015 het wettelijk inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs verhoogd wordt.

Voor alle modules die starten vanaf 1 januari 2015 wordt in alle centra voor volwassenenonderwijs het volgend standaardtarief opgelegd: € 1,50 per lestijd (in plaats van € 1,15).

Deze verhoging van het inschrijvingsgeld beperkt zich tot het standaardtarief.
Voor de cursisten die een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijfgeld genieten, veranderen de prijzen niet. Het standaardtarief voor de opleidingen Nederlands tweede taal (NT2) blijft ook 0,60 euro per lestijd.

U vindt onder Cursusaanbod de exacte prijzen per opleiding.

 

Hoe kan ik betalen?

 • Via overschrijving
 • Via Bancontact
 • Met opleidingscheques
 • Met een cadeaubon

 

Hoe bestel ik opleidingscheques?

Opleidingscheques bestellen kan via de website van de VDAB bij ‘mijn loopbaan’

http://vdab.be/mijnloopbaan

 • Log in op mijn loopbaan
 • Klik op de link ‘bestel opleidingscheques’
 • Verklaar u akkoord met de voorwaarden
 • Bestel uw cheques

 

WAT IS EDUCATIEF VERLOF?

Betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Als je educatief verlof wenst te nemen, moet je dit vermelden bij inschrijving van de cursus op het secretariaat. Voor meer informatie kan u terecht op de website van werk.belgië.be.

 

KOM IK IN AANMERKING VOOR VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVINGSGELD?

Mogelijk heeft u recht op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld. U dient een vrijstellingsattest te bezorgen aan het secretariaat op het moment van inschrijving van de cursus.

Volledige vrijstelling = 0 €

 • Inkomen via OCMW of leefloon
 • Asielzoekers die materiële hulp genieten (Attest Rode Kruis)
 • Gedetineerden
 • Minderjarigen die deelnemen aan secundair volwassenenonderwijs (leercontract)
 • Cursisten NT2 tussen 12 en 16 jaar
 • Werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB als opleiding is in het kader van traject naar werk
 • Niet werkende cursist in wachttijd VDAB
 • Inburgeringscontract (geldig 1 jaar na ondertekening, na 1 jaar addendum aanvragen)
 • Inburgeringsattest (geldig voor hele NT2 loopbaan RG1 en RG2)
 • Sociale wooncode

Gedeeltelijke vrijstelling: 0.30 € per lestijd

 • Werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB opleiding is NIET in kader van traject naar werk
 • Mindervaliden (tot 65 jaar) :
  • invaliditeit 66% arbeidsongeschikt,  1/3de, of vermindering 7 punten 
  • recht op integratietegemoetkoming aan gehandicapten
  • inschrijving bij Vlaams Agentschap/fonds voor Personen met Handicap
 • doorstromers uit basiseducatie. (cursist heeft gedurende 2 opeenvolgende jaren les gevolgd bij een CBE (120 uur) voorafgaand aan inschrijving CVO

Nederlands tweede taal: 0.60 € per lestijd

 • NT2 (niet in vorige categorieën) betalen altijd 0.60€ per lestijd

 

WORDEN MIJN GEGEVENS BESCHERMD BIJ INSCHRIJVING?

Bij inschrijving via de ID kaartlezer worden volgende persoonsgegevens ingelezen: naam, voornaam, geboorteplaats en –datum, adres, nationaliteit, geslacht, rijksregisternummer, datum geldigheid identiteitskaart, foto. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gecommuniceerd.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 

WAT ZIJN DE TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HET SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS?

De cursist moet hebben voldaan aan de voltijdse leerplicht om te kunnen instappen in een cursus in het secundair volwassenenonderwijs. Op het ogenblik van de inschrijving is hij/zij 16 jaar is  of  15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs heeft gevolgd.

De cursist moet bij de inschrijving het bewijs leveren de Belgische nationaliteit te hebben, of hij moet aan de bepalingen van het wettig verblijf voldoen. (voorwaarden wettig verblijf)

 

WIE MOET EEN TOELATINGSPROEF AFLEGGEN en waarom?

Als je in een hogere module instapt, dan kan je geldige attesten van de voorgaande modules (behaald in een andere school) voorleggen op het secretariaat. Heeft u echter voldoende voorkennis zonder een attest, dan kan u deze bewijzen in een toelatingsproef. Deze worden in het begin van een module georganiseerd. U kan hiervoor best met de leerkracht afspreken op welk tijdstip deze zullen plaatsvinden.

 

SCHOOL

 

WAT ZIJN DE OPENINGSUREN VAN HET SECRETARIAAT?

In de vakantieperiode zijn we gesloten van 1 juli tem 16 augustus. U kan echter wel blijven inschrijven via de website. Vanaf maandag 20 augustus staan we weer voor u klaar! U kan ons telefonisch contacteren of bezoeken tussen 18.00u en 20.30u. Mochten er lange wachttijden zijn, of we kunnen uw telefoontje niet tijdig beantwoorden, kom dan gerust even langs, of probeer het via de website. 

Wanneer vallen de verlofperiodes?

U kan de verlofperiodes nakijken in onze Schoolkalender, deze kan u vinden onderaan deze pagina bij ‘info cursisten’. U kan altijd langs het secretariaat komen voor een kalendertje, dit is handig om in je portefeuille te bewaren en u heeft de vakantieperiodes altijd in de buurt.

Waar vind ik het centrumreglement?

Het centrumreglement kan u onderaan onze website terugvinden bij ‘over ons cvo’. U tekent het centrumreglement voor ontvangst af op uw inschrijvingsbewijs

 

 

OPLEIDINGEN

 

Wat is een structuurschema?

Elke modulaire opleiding in ons centrum is gebaseerd op een structuurschema. Een structuurschema is een grafische voorstelling van de opleiding waarbij elke eenheid voorgesteld wordt door een blokje. Elk blokje bevat de officiële benaming van de eenheid en de tijd. Indien sommige eenheden in een bepaalde volgorde moeten worden afgelegd wordt dit door middel van pijlen voorgesteld.
Deze schema’s zijn terug te vinden in de officieel goedgekeurde opleidingsprofielen van de Vlaamse regering. U kan deze structuurschema’s per vak raadplegen onder het lessenrooster, bij de vakfiches.

 

LESSEN

 

WANNEER STARTEN DE LESSEN?

Er zijn twee startmomenten in een schooljaar.
De lessen starten de eerste week van september en de laatste week van januari.

Moet ik aanwezig zijn in DE LESSEN?

Binnen het volwassenenonderwijs geldt de regel dat cursisten op regelmatige wijze de lessen moeten volgen. Bent u geen regelmatige cursist, dan kan u geschrapt worden door de verificatie.  Een aanwezigheid van 3/4de is toch aangewezen. Heeft u echter kredieturen dan dient u wel aanwezig te zijn in de lessen. Bij een eventuele afwezigheid bezorgt u binnen de 14 dagen een ziekenbriefje aan het secretariaat.

Moet ik de school of leerkracht verwittigen bij afwezigheid?

De leerkracht zal u hierop wijzen bij het begin van de cursus. Als er echter op uw aanwezigheid gerekend wordt, dan is het aan te raden even een telefoontje of mailtje te sturen.
Heeft u kredieturen dan dient u een wettiging van afwezigheid te voorzien binnen de 2 weken.
In alle andere gevallen is het niet verplicht.

 

EVALUATIE (EXAMENS)

 

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE/AFWEZIGHEID TIJDENS EEN EXAMENPERIODE of evaluatiemoment?

Bij ziekte of door overmacht kan je afwezig zijn voor het examen. Je brengt zo snel mogelijk de leerkracht hiervan op de hoogte. In sommige gevallen kan nog een inhaalexamen georganiseerd worden. Bij permanente evaluatie worden er minstens 4 evaluatiemomenten ingebouwd per module. Om te kunnen slagen is het echter aan te raden deze momenten aanwezig te zijn en met de taken mee te doen. Indien niet kan u met uw leerkracht bekijken welke de mogelijkheden zijn.

Wanneer krijg ik mijn attest?

Voor de cursussen die eindigen in januari wordt het attest via de leerkracht verdeeld bij het begin van de volgende module. Bent u echter niet meer in deze lessen aanwezig dan kan u altijd via het secretariaat uw attest opvragen.
Op het einde van het schooljaar is er een proclamatie, hier kan u samen met ons het schooljaar komen afsluiten en worden de attesten uitgedeeld.

 

ALGEMENE VRAGEN

 

BEN IK VERZEKERD TIJDENS EEN SCHOOLUITSTAP?

Bij een extra- muros activiteit wordt door de lesgever toestemming gevraagd aan de directie. Bij toestemming is de uitstap door de verzekering ingedekt.

Bij wie kan ik terecht met klachten/ vragen?

U kan steeds terecht bij de leerkracht of op het secretariaat van uw vestiging. Mocht u graag een gesprek aangaan met onze vertrouwenspersoon/ ombudsman, dan kan u steeds contact opnemen met Dimitri Lambrechts: dimitri.lambrechts@cvo13.be